Det är dags att börja bygga applikationen men innan dess finns det lite att tänka på. Naturligtvis är tanken att appen skall fungera på alla telefoner och på alla andra mobila enheter, men är det möjligt? Apple och Android använder inte samma språk, så för vilken marknad ska appen rikta sig mot och på vilka telefoner skall den finnas? När det gäller val av utvecklingsplattform är det viktigt att tänka på vilket språk appen skall byggas i, och vilken marknad som skall nås.


Vad är PhoneGap?

PhoneGap är en gratis utvecklingsplattform för mobila applikationer och tillhandahålls av Adobe Systems. Adobe förvärvade bolaget som utvecklat plattformen, och som då gick under namnet Apache Cordova, år 2011 och plattformen har sedan dess gått under namnet PhoneGap, som är det mest populära utvecklingsverktyget. Även Visual Studio är tillgängligt i Cordova familjen. Teknologin är så kallad Open Web Tech och bygger på HTML, CSS, Java och olika versioner av C. Det gör att appen som utvecklas kan läsas på de flesta plattformar som finns idag.

Teknologin bygger på att ge HTML tillgång till olika funktioner i telefonen. Det kräver dock att man är insatt i hur språken fungerar och det är viktigt att känna till att inte alla telefoner ger PhoneGap tillgång till alla funktioner. Det gäller därför att vara uppmärksam på vilka funktioner appen kommer att kräva för att fungera på rätt sätt, och vilken typ av enheter som appen skall köras på. PhoneGap är framför allt populärt på Android mobiler och Windowsphone. Eftersom PhoneGap fått en hel del kritik vad gällande hastighet är detta också viktigt att ha i åtanke innan utvecklingsplattform och utvecklingsteknik för appen väljs.


Utveckling i PhoneGap

Förutom grundkunskaper i HTML, CSS och Java och en idé till en applikation finns det mesta som behövs för utvecklingen av appen hos PhoneGap. Det finns ett stort bibliotek med utvecklingsresurser och programtillägg för att exempelvis nå funktioner i telefonen såsom kamera eller mikrofon. Det finns också en molnbaserad kompilering, vilket gör detta steg i utvecklingen en aning enklare. Mängder med dokumentation och tips finns också tillgängliga för utvecklaren. Förutom detta ges även tillgång till andra verktyg som utvecklats av tredjepartsleverantörer. Det finns även tillgång till ett forum där användare kan utbyta erfarenheter och ge tips och svar på frågor kring utveckling.

Alternativ till PhoneGap


Tekniken går framåt och Aquros plattform är ett bra exempel på detta. Här kan ”riktiga” appar byggas. Det till skillnad mot PhoneGap, vilken gör att appen som utvecklas är en hybrid genom att den tar genvägen som en webapplikation, och därmed inte är en fullskalig applikation i den bemärkelsen.


Aquros plattform medför att tekniken och programspråken som skiljer mellan exempelvis Android och iPhone integreras och behöver inte utvecklas var för sig. Det finns även stöd för alla olika skärmstorlekar som finns idag, vilket är en hel del när det kommer till olika plattor och telefoner. Det finns också tillgång till massor av utvecklingsverktyg och komponenter som underlättar. Dessutom behövs ingen, eller liten, kunskap i programmeringsspråk för att bygga en enklare applikation.

Skapa konto!