Mobile Backend as a Service (MBaaS) är en tjänst som förenklar och snabbar upp utvecklingen av appar. Denna service är relativt ny på marknaden och få aktörer som erbjuder tjänsten är äldre än 2011. I grunden bygger tjänsten på att ge utvecklare av webb- och mobila-enheter ett smidigare sätt att arbeta med bland annat kopplingar – så kallade API:er – till exempel till molntjänster. Men det finns också andra stora fördelar med denna tjänst.

Application Programming Interface (API)

API:er kan kort beskrivas som en samling rutiner, protokoll och verktyg som används för att anropa en annan programvara eller en funktion. De kan därför användas som byggstenar i utveckling av programvara. Exempelvis ska kameran i en mobiltelefon anropas när användaren av en app vill ta en bild. Med hjälp av en API kan utvecklingen effektiviseras betydligt genom att API:n förmedlar all information om hur detta ska ske. Resultatet av detta är att det räcker med att använda sig av API:n för kamerafunktion och att länka samman denna med den kod som har skrivits. På det sättet behöver utvecklaren inte koda all den kod som annars skulle behövas för att anropa kameran i mobiltelefonen. Det kan också handla om att anropa exempelvis sociala medier där det finns färdiga API:er för att knyta samman appen med exempelvis Facebook. Med hjälp av oss på Aquro går det enkelt och kostnadseffektivt att skapa en app.

Skapa konto nu!