När all planering är gjord för den nya appen och det är dags att börja bygga den kan flera olika typer av plattformar användas. Det finns en uppsjö på marknaden och många är gratis att använda. Men det är inte alltid enkelt att hitta rätt plattform för att utveckla. Cordova är ett alternativ som funnits med länge, frågan är bara om det passar syftet med appen.

Apache Cordova

Från början gick Apache Cordova under namnet PhoneGap och utvecklades av Nittobi. Adobe förvärvade år 2011 Nittobi och Cordova döptes om och lanserades som Adobe PhoneGap. Plattformen kan användas för utveckling av applikationer på Android och Windows Phone. Utvecklingen sker med CSS, HTML 5 och Java. Med detta skapas en hybrid applikation. Detta innebär att anpassningar av språken görs beroende på vilken mobilenhet som skall användas, men alla språken är webbaserade och det är inte en applikation som är skriven i programspråk för den specifika enheten. De fullskaliga applikationerna för Android eller Iphone skrivs i specifika programspråk.


Utveckling i Cordova

Cordova har ett antal plugins, som efter installation ger tillgång till olika funktioner i den mobila enheten som till exempel kamera, kompass, mikrofon, med flera. Detta gör det enklare i utvecklingsarbetet eftersom dess funktioner inte behöver utvecklas på nytt. Cordova har dock fått mycket kritik för hastigheten, speciellt då man jämför med applikationer som utvecklats i enheternas specifika programspråk. Hela tekniken bygger nämligen på att ge HTML5 tillgång till funktioner i telefonen, vilket gör processen långsammare och ibland inte möjlig alls.

En applikation som är skriven i Cordova går dock att använda på de flesta enheter som finns idag eftersom det rör sig om en webbaserad hybridapplikation. Alla mobila enheter kan läsa webbaserade applikationer men det finns begränsningar framför allt när det gäller tillgång till en telefons funktioner, exempelvis Kompassen i en iPhone eller kontakter i Ubuntu Touch. Detta innebär naturligtvis en nackdel med Cordova, som inte alltid kan erbjuda full funktionalitet för alla enheter. En applikation utvecklad i programmeringsspråk för en specifik enhet har full tillgång till alla enhetens funktioner och går dessutom inte vägen genom HTML5. Detta ger med andra ord bättre funktionalitet och prestanda.

Alternativ till Cordova


Cordova kräver kunskaper i programmering och förståelse för Java, CSS och HTML 5. Det är dessutom en plattform som bara har hjälpmedel för Android och för Windows Phone. För att förenkla och snabba på arbetet med appen finns nu plattformar som den vi erbjuder på Aquro. Plattformarna kräver liten, eller ingen, kunskap i programmering för att kunna bygga en enkel app, och det finns flera verktyg och programmeringsbibliotek tillgängliga och klara att användas. Dessa paket innehåller redan utvecklad kod för olika funktioner i enheterna vilket tar bort onödigt arbete. Dessutom byggs och testas applikationerna i så väl Android-miljö som iPhone-miljö, vilket ger en bredare marknad och en enorm tidsvinst då inte flera olika versioner av appen behöver byggas i olika programspråk. Plattformen anpassar helt enkelt applikationen till de olika programspråk, enheter och skärmstorlekar som finns på marknaden idag.

Skapa konto!