För att programmera en app krävs först och främst en utvecklingsmiljö. En programvara som är kärnan i utvecklingen där all kod skrivs, precis som Word är mjukvaran där en artikel skapas. Det krävs därefter insikter i det programspråk som skall användas för appen, vilket skiljer sig mellan olika språk beroende på om det är Android eller iOS som appen ska utvecklas för.

Programspråket Obejctive-C och Java

Objective-C är det vanligaste programspråket för iOS – Swift är ett nytt språk för iOS och kan användas från iOS 8 och framåt – och Java det vanligaste för Android. Appen skrivs, testas, simuleras och färdigställs i denna mjukvara. Båda dessa programspråk tillhör familjen objektorienterare. I mjukvaran finns flera olika bibliotek med flera färdiga funktioner som kan användas i den kod som skapas, för att underlätta och effektivisera processen. Det kräver dock både kompetens hos utvecklaren och resurser som tid och pengar att utveckla en app med kodning. Utvecklaren eller programmeraren behöver också ha kunskaper i programspråkets struktur för att veta hur dessa funktioner kan vävas in och användas i appen.

Aquros plattform underlättar programmering

Ett enklare och snabbare tillvägagångssätt för att programmera en app är att använda sig av Aquro Platform. Då bygger du en så kallad hybridapp, alltså en form av native-app som fungerar automatiskt iOS och Android. Du behöver ingen eller endast lite kunskap i programmering för att färdigställa appen. Hos oss på Aquro finns också tillgång till alla verktyg som krävs från planering till lansering av appen.